Anodeføringen - hvilken anode i hvilket vand?

Valget af anode spiller en stor rolle for beskyttelsesevnen, uanset om det drejer sig om havvand, brakvand eller ferskvand. Vi afklarer, hvad der gælder hvor.

  • Saltvand

Både zink og aluminium fungerer godt i havvand. Men når det kommer til et højere saltindhold, er aluminium meget mere effektivt. Det kræver ca. 1/3
af vægten at beskytte det samme overfladeareal. Så hvis du er i miljøer med høj saltholdighed med lav forurening (forurening, lav saltholdighed kan få aluminium
anoder til at passivere), anbefaler vi at bruge aluminiumanoder. *

  • Brakvand 

Zink eller magnesium bruges ofte i brakvand. Gerne magnesium, hvis du ikke er sikker på saltindholdet. Brakvand er ofte mere kompleks
at bestemme egnede anoder i, på grund af dets udsving i resistivitet, pH og bakterier (for at nævne nogle få) bør der foretages mere detaljerede målinger, før man beslutter sig for, hvilke anoder der skal bruges *

 

  • Friskvand

På grund af sin stærke evne til ikke at passivere og høj drivspænding. Magnesiumanoder er perfekte til miljøer, hvor der er elektrolyt med høj resistivitet (lav saltholdighed). Korrosionsniveauer i ferskvand er ofte mindre alvorlige end miljøer med højt saltindhold, men det betyder ikke, at katodisk beskyttelse ikke er nødvendig. Til ferskvandsmiljøer anbefaler vi magnesiumanoder *